Prijelazni komad

Model: Prijelazni komad
Šifra:
Dostupnost: Dostupno

Prijelazni komad plastika-čelik, tipne oznake HDPE/Č je namijenjen za upotrebu kao spoj između uličnih plinskih instalacija koje se izvode iz plastičnih cijevi (polietilena visoke gustoće) i kućnih plinskih instalacija koje se izvode iz čeličnih cijevi.

Oba kraja prijelaznog komada su odgovarajuće pripremljeni za ugradnju u plinske instalacije. Jedna strana je čelična cijev koja se zavaruje za čeličnu cijev kućnih instalacija, a druga strana je plastična cijev koja se zavaruje za plastičnu cijev uličnih plinskih instalacija.

Oba kraja, i čelični i plastični, imaju dovoljnu dužinu, tako da se kod zavarivanja ne ošteti spojno mjesto i brtvljenje čelik-plastika. Prijelazni komadi se proizvode i ispituju u skladu sa propisima DVGW-VP 600.

Dimenzije prijelaznog komada:

Naziv veličina HDPE
Dp
(mm)

 

(mm)

L

 

(mm)

masa

 

(kg)

DN
(mm)
(col)
20 3/4″ 25 26,9 425 0,9
25 1″ 32 33,7 425 1,1
32 1 1/4″ 40 42,4 425 1,3
40 1 1/2″ 50 48,3 435 1,9
50 2″ 63 60,3 505 2,3
65 2 1/2″ 75 76,1 505 3,8
80 3″ 90 88,9 550 4,7
100 4″ 110 114,3 550 7,2
125 5″ 140 139,7 550 12,6
150 6″ 160 168,3 670 14,0
200 8″ 225 219,1 720 27,0