Ormarić i okvir s vratima za mjerno – regulacijski set

Proizvođač: Ikom
Model: O
Šifra:
Dostupnost: Dostupno

Ugrađuju se na fasadu objekta (ormarić) ili ugradbeni u vanjski zid objekta (okvir s vratima), te se u njih smješta mjerno-regulacijskii set i ostali zaporni elementi koji se ugrađuju prema zahtjevu distributera..

Ormarići se izrađuju od čeličnog ili prokronskog lima, te se isporučuju sa bravicom za zatvaranje vrata koja onemogućava pristup neovlaštenim osobama do elemenata unutar ormarića.

Ormarići izrađeni od čeličnog lima zaštićuju se protiv korozije postupkom fosfatizacije, a završni sloj je plastifikacija epoxy prahom postojanim na atmosferske uvjete. Ormarići se standardno isporučuju u žutoj boji RAL1003.

ORMARIĆ
L (mm) H (mm) G (mm)
300 400 200
300 500 250
300 600 200
400 500 250
500 550 220
OKVIR S VRATIMA
L (mm) H (mm)
300 400
300 600
400 500
500 700