Servis plinomjera

Rss

        

Više od 60 godina iskustva u proizvodnji, servisu i umjeravanju plinomjera, kontinuirano ulaganje u nove tehnologije i unaprijeđivanje osoblja, kao u akreditirani laboratorij prema HRN EN 17020:2012 jamstvo su kvalitete usluge servisa vaših plinomjera.

Vršimo servis membranskih te statičkih plinomjera sa ili bez temperaturne kompenzacije.

 

Read more