Odjel inspekcije

IKOM d.o.o. Odjel inspekcije vodomjera i plinomjera akreditirano je inspekcijsko tijelo prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 6439.