Razdioba potrošnje vode

 

Ugradnja vodomjera u stanove i pružanje usluge raspodjele potrošnje vode. Platite onoliko vode koliko ste potrošili.

  • precizno mjerenje
  • vrhunski vodomjeri
  • hrvatski proizvođač
  • 70 godina iskustva u mjerenju
  • 10 godina iskustva u raspodjeli
  • akreditirano tijelo za inspekciju vodomjera
  • ovlašteni certificirani servis vodomjera
  • HRN EN ISO 9001; 14001; 18001 i HRN EN ISO 17020 certificirani
  • više od 1.000.000 instaliranih vodomjera u RH