Kontakti

    KONTAKT - CONTACT US

  • CENTRALA - PREDSTAVNIŠTVO ZA HRVATSKU, SLOVENIJU

Ikom d.o.o. - Hrvatska (HR), Kovinska 7, 10090 Zagreb
Tel:  +385 1 3900 800
Fax: +385 1 3900 818
E-pošta: prodaja@ikom-mjerila.hr

 

  • PREDSTAVNIŠTVO BOSNU I HERCEGOVINU

Ikom d.o.o. - Bosna i Hercegovina (BiH), Župana Želimira b.b., 80101 Livno
Tel: +387 (0)34 204 384
Fax: +387 (0)34 202 637
E-mail: andja.bresic@ikom-mjerila.com

 

  • PREDSTAVNIŠTVO ZA REPUBLIKU SRBIJU

Ikom merila d.o.o. - Srbija (SRB), ul. Narodnog fronta 53, 21000 Novi Sad
Tel/Fax:  +381 11 66 91 573
Mob:      +381 63 25 38 59
E-mail :  kristina.pasic@ikom-mjerila.com; goran.cakic@ikom-mjerila.com

 

  • PREDSTAVNIŠTVO ZA CRNU GORU

Ikom d.o.o. - Crna Gora (MNE), Cetinjski put 48/A, 81000 Podgorica
Tel:   +382 20 671 096
Fax:  +385 20 671 097

 

  • PREDSTAVNIŠTVO ZA MAKEDONIJU

Ikom Skopje d.o.o.e.l. - Skopje 1000, Makedonija (BJRM)
Ul.Dame Gruev 16/4 lokal 7
Tel/Fax:   +382 20 671 096
Fax:        +382 20 671 096

 

  • PREDSTAVNIŠTVO ZA ALBANIJU

Ikom Tirana sh.p.k. - Tirana 1000, Albania (AL)
Rr.Muhamet Gjollesha, Qendra Olimpia kati 3, nr.11
Tel/Fax: +355 69 822 09 44
E-mail:  albania@ikom-mjerila.com

 

  • PREDSTAVNIŠTVO ZA KOSOVO

Ikom - Prishtine 10000, Kosovo (XK)
Rr.Ilaz Kodra, nr.12
Tel/Fax: +377 45 243 143
E-mail:  kosovo@ikom-mjerila.com